מחשבון חשמל: מחשב תעריף חשמל ביתי מעודכן ל2024

צריך לחשב את הצריכה לפי הקריאת מונה הקיימת מול קריאת המונה הקודמת. כלומר אם הקריאת המונה הקודמת היא 10,000, והקריאת מונה הנוכחית היא 11,000: אנו נחסיר את הקריאה הקודמת הנוכחית ויצא לנו 1,000 קוט"ש צריכה

דילוג לתוכן